Francie

Za nejkrásnějšími parky Paříže

Romantických zákoutí parků a zahrad je v Paříži nespočet. My jsme si k naší procházce vybrali skutečně ty nejkrásnější! Pojďme se tedy společně projít známými i méně známými kouty pařížské zeleně.

Park Monceau

Parc Monceau je menší anglický park, využívaný každou denní dobu obyvateli či návštěvníky Paříže k odpočinku, sportování či hrám. Původně zdejší pozemky patřily vévodovi z Chartres, jenž si na nich v druhé polovině 18. století nechal vytvořit řadu iluzivních staveb. Zahrada tak byla vybavena holandskými mlýny, pyramidou, římským chrámem, pagodou či švýcarskou farmou. Zahrada byla za Velké francouzské revoluce (jak jinak) znárodněna, za návratu Bourbonů předána rodině d’Orléans a konečně roku 1860 prodána městu Paříž, které ji vlastní dodnes.

Pro procházku parkem můžete zvolit jednu z mnohých cestiček, které se vinou kolem většiny staveb vévody z Chartres. Můžete zde obdivovat i mechem obrostlou kolonádu korintských sloupů nebo mramorové sochy hudebních skladatelů či spisovatelů, jako Guy de Maupassant nebo Frédéric Chopin.

Park Monceau

Park Saint-Cloud

Další z úžasných pařížských parků patří zároveň k těm největším. Nachází se v západní části města a milovníci zahradní architektury by jej rozhodně neměli minout. Když ne kvůli vodním prvkům s fontánami a kaskádami, tak určitě kvůli dvornímu „zahradníkovi“ krále Slunce, kterým byl André Le Nôtre. Tento parkový umělec totiž park ve druhé polovině 17. století vyprojektoval mistrovsky vyřešil výškové převýšení nad Seinou.

Kdysi zde na severním svahu Seiny stával zámek, jehož základy jsou dnes vytyčeny pouze záhony a stonky. Nechal jej zbudovat Ital z Florencie Jerome de Gondi, doprovod Kateřiny Medici, manželky francouzského krále Jindřicha II. O rok později, tedy roku 1589, byl král Jindřich II. v tomto zámku zavražděn. Neomylnou silou osudu poté na královský trůn usedl Jindřich IV. Navarrský, nenáviděný hugenot, později však excelentní panovník a správce. V druhé polovině 17. století koupil zámek i přilehlý park Ludvík XIV. a daroval jej svému bratrovi, vévodovi Orleánskému. Poté byli přizváni významní architekti a umělci své doby, aby objekt zvětšili, doplnili a vylepšili. Mnoho soch, fresek i obrazů pochází právě z tohoto období.

Park Saint-Cloud

Další majitelkou zámku se stala královna Marie Antoinetta, která jej po další rekonstrukci využívala pro pobyt s dětmi. Dlouho se z něj neradovala, neboť padla za oběť příliš krvavé Velké francouzské revoluci. Budova v Saint-Cloud se stal rezidencí Napoleona Bonaparte.

Bohužel zámek, ke kterému park patřil, byl zbořen na konci 19. století, nic to ovšem neubírá na kráse a atraktivitě celého areálu.

Park Saint-Cloud

Dnes již můžeme obdivovat jen park, který zámek Saint-Cloud odedávna obklopoval. Nejobdivovanější zajímavostí je Velká kaskáda z kamene z poloviny 17. století, pod níž je uchována spodní nádrž navržená Hourdouin-Mansartem, dvorním architektem krále Ludvíka XIV. Celý park je protkán velkým počtem skulptur, některé jsou starší, jiné novější a všechny trochu omšelé. Možná že právě tato omšelost je jedním z nejkouzelnějších atributů parku Saint-Cloud, snad proto, že vyvolává příjemné nostalgické emoce.

Vodní kaskády

Park Buttes-Chaumont

Parc des Buttes-Chaumont je možná nejpřekvapivějším pařížským parkem na severovýchodě metropole, který rozhodně nesmíte minout! Byl vytvořen roku 1867 a je třetím největším pařížským parkem.

Původně se zde nacházely kamenolomy na sádrovec a stavební kámen. Když těžba skončila, pověřil Napoleon III. barona Hausmanna, aby na místě starého lomu a bývalého místa šibenic vybudoval odpočinkovou zónu plnou zeleně. Zahradní architekt Jean-Charles Alphand se kromě parku Buttes-Chaumont podílel i na vzniku Bois de Boulogne.

Park Buttes-Chaumont

Park ohromí svým přirozeným divokým vzhledem. Mimochodem, některé části trávníku jsou sečeny nepravidelně tak, aby květinový i trávníkový porost mohl růst přirozeným způsobem. Buttes-Chaumont je plný vzácných druhů dřevin, najdete zde například dřezovec americký, libanonský cedr, jerlín nebo sibiřský jilm. Na procházce vás oblaží svým zpěvem mnoho druhů ptáků, kromě obvyklých městských druhů jsou to i méně obvyklé, např. pěnice černohlavá, drozd či datel. U vodních ploch můžete pozorovat ledňáčka či volavky.

Dominantou parku je ostroh uprostřed umělého jezírka vysoký 30 metrů, na jehož vrcholku stojí antická svatyně. K chrámu lze dojít dvěma mosty, jeden z nich je visutý. Z templu je překrásný výhled do okolí: pod vámi se rozprostírají dva toky obklopující celý park, mnoho ploch květinových záhonů, trávníků, vodopád nebo umělá jeskyně zdrobená dokonce krápníky.

Cestomilka Jitka

Další podobné články

Kam v Paříži za typickou francouzskou kuchyní?

Při pobytu v Paříži touží asi každý ochutnat místní kuchyni a navštívit typickou francouzskou restauraci. Víte ovšem kam zamířit, jakou cenu očekávat a co si z jídelního lístku vybrat? Připravili jsme pro Vás pár tipů, v čem se jednotlivé restaurace liší a co si objednat.

Zobrazit více