Itálie

Koloseum v Římě: zábava vykoupená smrtí

Řím se právem řadí mezi nejkrásnější města světa. Bohatá historie, velkolepé umění a příjemné středomořské podnebí lákají davy turistů, kteří se s údivem sklání před architektonickým umem dávných dob. Ne vždy si přitom uvědomují, kolik potu, slz a útrap ukrývají zdi řady zdejších klenotů. Římské Koloseum by o tom mohlo vyprávět.

Koloseum: monumentální kolos v centru Říma

Flaviánský amfiteátr, jak se původně Koloseu říkalo, je oválná stavba v samotném srdci Říma. Stojí zde již od dob velkých římských císařů, časů největší slávy římského impéria. Jeho výstavba začala v roce 72 n. l. za císaře Vespasiana a dokončena byla již o osm let později. Pracovalo na ni více než 60 tisíc otroků zejména z Blízkého východu, odkud je přiváželi Římané ze svých úspěšných tažení.

Koloseum v Římě určitě nesmíte opomenout.

Koloseum, technický zázrak své doby

Koloseum bylo již v době svého vzniku skutečným velikánem a je jím dodnes. Ve výsledku byla stavba 189 metrů široká a 49 metrů vysoká. Neuvěřitelných 50 tisíc diváků vcházelo do jeho útrob celkem 80 vchody, z nichž jeden sloužil výhradně císaři a zbývající římskému lidu. Velkolepá stavba měla zatahovací střechu, která chránila diváky před ostrým poledním sluncem. V Koloseu byly dokonce i výtahy, které z podzemních prostor vyvážely nahoru divou zvěř. Jednalo se o technicky výjimečné dílo. Celá herní plocha v jeho středu mohla být podle potřeby naplněna vodou, aby se zde mohly pořádat námořní bitvy.

Velkolepá atrakce, která měla jediný cíl – odvrátit pozornost od soudobých problémů Římského impéria. Chléb a hry byly dokonalým řešením. A zatím co o chleba se staraly římské provincie, zábavě sloužily hlavně Koloseum a další amfiteátry. Bezplatné vstupné mělo za následek, že bujaré veselí a hry trvaly mnohdy několik měsíců.

Vnitřní prostor Kolosea

Krvavá historie Kolosea

Hlavní část programu Kolosea tvořily kruté gladiátorské hry, během nichž ztratilo v písku a krvi život nesmírné množství římských otroků. Konaly se zde také improvizované námořní bitvy, popravy či lovy divé, často exotické zvěře. Shlédnout v tomto úchvatném stánku ovšem bylo možné i dramata z pera antických umělců, nejrůznější akrobatická a „kouzelnická“ představení.

Ačkoliv se jedná o opravdu nádherné dílo antické architektury, zapsalo se Koloseum do dějin hlavně díky své krvavé minulosti. Přesné počty sice neznáme, odhady historiků ale hovoří o tom, že pro pobavení Římanů zde zahynulo více než 700 tisíc lidí a přes milión zvířat. Právě kvůli těmto hrám se mnohé středomořské druhy zvířat staly ohroženými, nebo byly dokonce vyhubeny úplně jako například blízkovýchodní lvi, severoafričtí sloni a nosorožci.

Reliéf gladiátorů v Koloseu

Smutný epilog

Během středověku se změnil účel Kolosea. Někdejší centrum zábavy sloužilo v průběhu let jako kamenolom, křesťanská svatyně, pevnost a dokonce i jako ubytovna. To ovlivnilo, společně se zemětřeseními a krádežemi kamene, významně nynější vzhled Kolosea. Jedná se vlastně o zázrak, že se dochovalo do současnosti. Třebaže ne ve své plné kráse, představuje Koloseum ikonickou antickou památku a odkaz velkých římských císařů.

Pokud do Říma zamíříte, určitě si vyhraďte čas na prohlídku Kolosea! Opravdu je na co se dívat. Ano, je to poněkud klidnější podívaná, než před necelými dvěma tisíci lety, ale přesto je to jeden z divů světa a symbol italské metropole.

Cestomilka

Ivanka

Koloseum vám vyrazí dech

"Ukážu vám Koloseum z venku i zevnitř. Seznámím vás s jeho temnou minulostí i nejistou budoucností. Návštěva Kolosea bude bezpochyby jedním z nejkrásnějších zážitků, které si z Říma odnesete."

Další podobné články

Forum Romanum, Italy, Rome

Forum Romanum: pupek starověkého Říma

Pokud existuje nějaké místo, které můžeme považovat za středobod starověkého římské impéria, bude jím Forum Romanum. A vy máte možnost jej s námi prozkoumat. Jdeme na to?

Zobrazit více