Itálie

Jak se zrodila Sardinie

Jestli existuje na světě místo, kde jsou těsně vedle sebe nakumulovány památky a záhady všech časových ér od geologického utváření Evropy přes prehistorii, antiku, středověk až do současnosti, je to Sardinie. A když si toto starověké muzeum pod širým nebem představíme ještě v ráji divoké, panensky čisté přírody a v křišťálových vodách průzračného moře úchvatných barev, objevíme jeden z divů světa na Zemi.

Pozůstatek tajemné středozemě

Ostrov Sardinie je zbytkem pravěké středozemě, která se potopila do mořských hlubin a dala vzniknout mnoha bájím a příběhům. Svět čarokrásných divokých končin, téměř neobydlených lesů a hor se záhadnými megality, mystickými horami a jeskyněmi. Kraj kamenných nuraghů, vílích domů, záhadných studní, menhirů, hrobek obrů a mnoha dalších, dosud neprobádaných a nerozluštěných záhad. A mezi tím vším stáda ovcí, koz, oslíků a koní volně se popásajících v divoké přírodě, písčité zátoky mezi skalisky a neuvěřitelně čisté moře zalité slunečním jasem.

Kamenné pozůstatky

Jedinečná atmosféra

Sardinie má zvláštní atmosféru, která okamžitě prostoupí každého příchozího. Z hor, skal a kamenů dýchají prastaré a bohaté dějiny. Ačkoliv z pevninské Itálie urazíte pouhých 300 kilometrů, zmocní se vás pocit, že jste se ocitli v jiném, mystickém světě. A není to jen pocit. Vaše intuice signalizuje tušení pradávné minulosti země mnohem starší, než je celá Itálie!

Jak ostrov vznikl? Geologické dějiny Sardinie jsou stejně zajímavé jako historie osídlení. Zhruba před 13 miliony lety se od západní části eurasijské pevniny (dnešní Španělsko a Francie) odtrhl obrovský blok. Hluboké a silné proudy tehdejšího praoceánu Thetys jej unášely na východ. Badatelé hovoří o bájné středozemi Tyrhenidě, která se nacházela na místě dnešního Tyrhénského moře.

Sardinie se pyšní nádherným pobřežím

Dramatický vznik Sardinie

Uplynulo dalších pár milionů let. Pod mořskou hladinou praoceánu se k sobě přiblížily dvě litosférické desky: euroasijská a africká. Zasouvaly se pod sebe, obrovské zemské kry praskaly, odlamovaly se a začala mela. Otřásalo se kdeco, na pevninách se řítily hory, otevírala země, moře vřelo a vířilo, probudily se podmořské sopky. Na dně oceánu došlo k vrásnění a praoceán Thetys se začal zmenšovat a zanikat. Pevniny se propadaly do moře a světlo světa spatřovaly podmořské sopky chrlící obrovské množství lávy (takto vznikly například Liparské ostrovy). Prapevnina Tyrhenis se střídavě potápěla a zase vynořovala z moře. Období těchto mohutných a nekonečných přírodních katastrof skončilo někdy kolem 13. století před Kristem. Praoceán téměř zanikl, ale Tyrhenida se začala znovu potápět. Pravěká souš měla původně rozlohu kolem 2 tisíc kilometrů čtverečních. Dnes leží v hloubce 100-150 metrů. Z větší části se potopila a nad mořskou hladinou zůstala jen její vrcholová část: dnešní Sardinie, Korsika, souostroví La Maddalena a Toskánské souostroví.

Dokazují to podmořské sopky, které kdysi tvořily hory Tyrhenidy, ale také například schránky měkkýšů žijících na mělčině, které potápěči dodnes nacházejí hluboko v moři.

Konečně geologické složení Sardinie je zcela odlišné od apeninského poloostrova. Stačí projet kolem pohoří Supramonte nebo Gennargentu a duch pravěké středozemě je zřetelně cítit z každého kamene, ze skal, z atmosféry i z mořských zátok.

Kamenné nuraghy z dávných dob

Záhadné civilizace

Na konci pravěku a možná ještě dřív se na Sardinii vyvíjelo několik vyspělých civilizací. Bohužel nic bližšího o nich se zatím nepodařilo zjistit. Jisté je, že měly ke svému vývoji ideální podmínky izolovaného ostrova. Byli to stavitelé menhirů a dolmenů, jeskynních systémů tzv. „domovů víl“, měsíčních studní a gigantických náhrobních kamenů.

Nejzřetelnější znaky poslední prehistorické vyspělé civilizace nesou samozřejmě nuraghy – obrovské kamenné kruhové stavby. Ani o civilizaci Nuraghes toho moc nevíme, přestože byla nejmladší a ostrov je nuraghy doslova poset. Všechna tato období jsou stále plná otazníků, bílých míst a dosud neprobádaných a nezjištěných tajemství, která stále čekají na své objevení.

Další podobné články

Záliv Orosei – nejúchvatnější místo na Sardinii

Jeden z nejkrásnějších a nejpodivuhodnějších koutů Sardinie je Oroseiský záliv – Golfo di Orosei. Jelikož většina návštěvníků míří severněji na světoznámé pláže Costa Smeralda, záliv Orosei není ještě poznamenaný masovým turismem. I když čarokrásné zátoky jako Cala Luna nebo Cala Mariolu už v plné letní sezóně také doslova praskají ve švech.

Zobrazit více