Farní dvorce – unikát, který najdete pouze v Bretani

Prozkoumejte jedinečné církevní soubory staveb zvané farní dvorce. Seznámíte se s nimi pouze v západní Bretani. Cesta určitě stojí za to, protože Vám pomůže pochopit charakter samotných Bretonců a jejich přístup ke křesťanství a životu.

Jedinečné kulturní bohatství Bretaně

Farní dvorce se nachází pouze v západní Bretani. Celosvětově se jedná o unikátní soubor církevních staveb. Místní lidé pojímali křesťanství velmi specifickým způsobem a ten se podepsal i na vzniku farních dvorců. Bretonci měli vždy blíže ke svým keltským kořenům, než ke křesťanství, které k nim přišlo z Říma.

Farní dvůr v Saint Thégonnec, Bretaň

Farní dvůr v obci Saint Thégonnec v kraji Finistere

Co je to farní dvorec?

Farní dvorec je soubor staveb, který se skládá z kostela, hřbitova, kostnice a kalvárie. Pokud byla obec dostatečně bohatá, mohla si dovolit postavit i triumfální bránu jako slavnostní vchod do celého areálu. Brána uváděla věřící na posvátné území jako spravedlivé do nebe. Farní dvorce jsou téměř vždy obehnané kamennou zdí, ta má chránit posvátné území. Jako stavební materiál se používala zdejší tvrdá a odolná žula, jež časem získává zvláštní patinu působením větru a deště a také porůstá lišejníkem. Kosti nebožtíků se po vyčerpání kapacity hřbitova ukládaly do kostnice. Dnes jsou kostnice povětšinou prázdné, v některých farních dvorcích v kostnici naleznete například informační středisko a prodej suvenýrů. Farní dvorce leží v malých obcích. V dobách jejich vzniku byly tyto obce velmi bohaté, profitovaly z námořního obchodu a výroby látek. Města v této oblasti téměř neexistovala.

Kalvárie v obci Saint Thégonnec

Kalvárie v obci Saint Thégonnec

Kdy vznikaly?

Farní dvorce se začaly stavět již ve 14. století, nejmladší z nich poté v 17. století. Nejvíce farních dvorců vzniklo během „zlatého“ 16. století. Za nejstarší kalvárii se považuje Tronoën u obce Saint-Jean-Trolimon.

Obce soutěžily mezi sebou, kdo bude mít krásnější kalvárii, triumfální oblouk či výzdobu kostela. Díky tomu si dnes můžeme užívat jedinečné umělecké skvosty. Každý farní dvorec je jiný a unikátní. Záleželo na prosperitě obce. Ty nejkrásnější a nejhonosnější se nachází v Guimiliau, Saint Thégonnec či v Pleybenu. Ale téměř v každé vesnici narazíte na nějakou další. V západní Bretani existuje přímo okruh po farních dvorcích s přibližně 60 zastaveními. Nejznámější najdete v okolí města Morlaix.

Kalvárie, jedinečné umělecké skvosty

V téměř každém farním dvorci se nachází kalvárie. Symbolizuje Kristovo utrpení, které se odehrálo na stejnojmenné hoře v Jeruzalémě. Na mohutném kamenném podstavci se nachází jeden nebo tři kříže s tělem Krista a dvou zločinců, kteří byli popraveni zároveň s Ježíšem. Kalvárie je bohatě zdobena sochami představujícími scény z evangelií. Vtipné je ztvárnění samotných scén. Místní umělci si upravili biblické příběhy dle svého. Postavy jsou oblečeny do dobových kostýmů z epochy Jindřicha II. až IV. Krista na cestě do Jeruzaléma doprovází bretaňští dudáci. Bretonci mají zvláštní vztah ke svým svatým, berou je spíš jako svoje sousedy a dobré přátele a tak s nimi i žijí a v tomto duchu je i zobrazují. Kamenné výjevy měly také v neposlední řadě návštěvníky poučit a inspirovat. Někdy se kalváriím také přezdívá knihy vytesané do kamene.

Farní dvorec v obci Guimiliau

Farní dvorec v obci Guimiliau s velmi zdobnou kalvárií

Farní dvorec v Guimiliau

V malé vesnici Guimiliau najdeme jeden z nejznámějších farních dvorců. Kalvárie byla postavena v 60. letech 16. století a řadí se mezi nejskvostnější ze všech. Dvě stě postav z Nového i Starého zákona vypráví poutavě biblické příběhy. Sousoší hříšné Katell patří k nejvyhledávanějším na celé kalvárii.

Katell Golletová, ve snaze potěšit svého milého, odcizila při přijímání posvěcenou oplatku. Za to je na kalvárii čerty stahována do pekel. Výjev je to opravdu reálný. Ve farním dvorci v Guimiliau byla v polovině 17. století dostavěna pohřební kaple s vnější kazatelnou sloužící pro pobožnosti konané venku a to hlavně o Dušičkách. V areálu dvorce samozřejmě nechybí keře s bujně kvetoucími hortenziemi, které k Bretani neodmyslitelně patří. Farní dvorec v Guimiliau vděčí za svou krásu a výpravnost vedlejší obci Saint Thégonnec, se kterou vždy soutěžilo.

Při putování Bretaní je třeba navštívit alespoň jeden farní dvorec. Patří to k tomuto kraji a dotváří to jeho atmosféru. Nevadí, že nejste věřící, návštěva stojí za to i z uměleckého hlediska.

Další podobné články

Přírodní rezervace Camargue

Přírodní park Camargue

Poznejte oblast Camargue, která se zcela vymyká obrázku, který si většina z nás utvořila o regionu Provence. V této jedinečné lokalitě najdeme místní bílé koně, černé býky, růžové plameňáky, bílou mořskou sůl i výbornou rýži, šedé písečné víno a také dlouhé písečné pláže.

Zobrazit více